Symjekurs frå 26. oktober

  • Dato/ Tidspunkt: Onsdagar kl 20:00 – 21:00 i Stryn symjehall. 26/10, 1/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11.
  • Pris: 1150,- (For medlemmar av Gym Stryn, samt halvtårs- og heilårskort i symjehallen) 1550,- for andre.
  • Instruktør: Janne Bruhn Henriksen
  • Målgruppe/ innhold: Kurset er tilpassa deltakarar som ønsker å lære seg betre teknikk for å symje meir effektivt og å bruke symjing i treningssamanheng. Det vil bli fokus på teknikkane bryst og crawl, tre dagar per teknikk. Symjing er skånsomt for ledd og skjelett og er ei anbefalt treningsform om ein har plagar knytta til dette.
  • Påmelding: Send mail til annkristin@gymstryn.no merk mailen med «Symjekurs» og informer om du er medlem eller ikkje. Påmeldingsfrist 24/10. Maks antal plassar er 15, minimum 8. Førstemann til mølla.

plakat-symjekurs-2016-for-sos-med

Translate »