På våre fellestreningar vil du oppleve å bli sett, rettleia ved behov og kjenne meistring. Vi ønsker at du skal lære om trening og bli motivert på våre timar, og at vi i fellesskap skal skape treningsglede. Vi har timar for dei fleste nivå. Les gjerne gjennom timeskildringa før du deltek på ein treningstime, så veit du litt meir kva du går til. Spør resepsjonist eller instruktør om du lurer på noko.

Mor/barn, 55 min

Fokus på funksjonell styrketrening der tempo og belastning blir styrt individuelt. Her må kvar enkelt ta hensyn til sine utfordringar etter svarngerskap og fødsel. Barnet er sjølvsagt velkommen på trening saman med mor, og pauser med bleieskift, barnegråt og mating er ein del av treninga.

Seniortrim, 90 min

Ein treningstime som vert individuelt tilpassa den enkelte sitt nivå og behov. Instruktør vil tilrettelegge for gode øvingar og trygge omgjevnadar for godt vaksne. Her vil både balanse, styrke, koordinasjon og uthaldenheit verte stimulert. Det vert også ein hyggeleg sosial arena, med fokus på treningsglede saman.

Sterk rygg, 55 min

Ein time med fokus på mobilitet og styrke med det mål om å få en sterkare rygg i kvardagen. Instruktør er fysioterapeut

Stram opp

Ein kjekk time med fokus på enkel kondisjonstrening der kunden kan tilpasse stega med eller utan hopp, samt trening av styrke for heile kroppen. Vi brukar manualar og eigen kroppsvekt i styrkedelen. Timen passar for alle då instruktøren legg til rette for alternative øvingar ved behov.

Sykkel, 30 – 75 min

Kondisjonstrening på sykkel. Alle instruktører kjører sine egne programmer med fengende musikk og ulike løypeprofiler. I løpet av en økt legges det opp til ulike intesitetssoner – som oppvarming, rolig langkjøring, intervall og hurtig tempo. Vi tilbyr også kombinasjonstimer med sykkel og styrke

 

CrossFit, 40 – 60 min

CrossFit er konstant variert, funksjonelle bevegelsar utført med relativt høg intensitet. CrossFit er samansatt av turnøvingar, vektløfting og uthaldenheitsidrettar som sprininging, roing og symjing. I CrossFit heiar ein på sidemannen og bygger eit godt treningsmiljø.

Vi skil mellom nybegynner og nivå1 på timane våre. Dette er nytt hausten 2016, les meir om CrossFit og vår praksis på Gym Stryn. 

 

BasisBall Athletic, 40 min

Er du klar for å utfordre atleten i deg? Da bør du teste BasisBall Athletic! Tempo, utholdenhet, koordinasjon og styrke Allround basistrening inspirert av idretten.

 

BasisBall Raw®45 min

BasisBall Raw® er en basistime med fokus på funksjonelle styrkeøvelser med råskap. Timen utfordrer deg på flere plan gjennom sammensatte og utfordrende styrkeøvelser. Vi trigger din styrke, kraft og koordinasjon i et relativt høyt tempo.

Earlybird, 40 min

En populær oppkvikker på morningen! Kort effektiv treningsøkt på 40 minutter. Denne timen bygges etter HIIT prinsippet – kort, effektiv utholdenhets- og styrketrening. HIIT står for høyintensiv intervalltrening. Vi bruker kjegler til løp, sandsekker, kettlebell, manualer, og slynger som verktøy. Stor variasjon i programmene.

Høg Puls

Høg puls er ein intervallprega kondisjonstime til musikk. Timen er inndelt i to kondisjonsbolkar med ein restitusjondel i midten. Dette er ein high impact-time med enkle steg og samansetningar, som for eksempel spensthopp og hoppande utfall. Timen kan gjerast mindre belastande for ledda med alternative øvelsar. Høg svette- og partyfaktor!

Frisklivs timar – i samarbeid med Stryn Frisklivsentral

Gym Stryn samarbeidar med Stryn frisklivsentral. Når du er medlem av Gym Stryn har du også tilgang på timar i regi av Stryn frisklivsentral som vert haldne i våre lokaler. Dette er lågterskeltimar for både utrente og litt trente personar. Timane vert haldne av Janne og Monica-Beate, begge dyktige instruktørar som vil ta godt vare på deltakarane.

Sykkel/ Styrke, 55 min

Timen inneholder 30 minutter kondisjonstrening på sykkel, etterfulgt av 30 minutter med styrke med egen kroppsvekt og manualer. Styrkedelen har fokus på kjerne og stabilitet

Trimmen, 60 min

Spesialtilpasset styrketrening for godt voksne i gruppe. Fokus på funksjonell styrke som gir uttelling i hverdagen

 

Intervalltrening utandørs, 60 min

For øyeblikket ute av timeplanen, kjem igjen til våren!

Timen vil føregå utandørs, mest mogleg på mjukt underlag i terrenget. Her vil kondisjonen verte utfordra ved hjelp av veksling mellom arbeidsperiodar og pausar, timen vert tilpassa slik at ulike nivå kan trene saman, ein vil ha oppvarming, nedtrapping og delar av intervalldraga samla. 55 min inkluderar oppvarming og nedjogging, intervallane kan variere i lengde og form. Eksempel på dette er 4 x 4min drag, 10 x 1min drag, bakkeintervallar, eller intervallar etter distanse. Ta med gode joggesko og kle til utandørsbruk, uansett vær og føre.

BasisBall CenterCore® 30 – 45 min

BasisBall CenterCore® er en effektiv basistime som har fokus på kjernemuskulatur, som skal sikre grunnlaget for en sterk og funksjonell kropp. Timen har fokus på stabilitet, mobilitet og balanse. Man jobber systematisk med bevisstgjøring, kontroll og teknikk i alle bevegelser. Gjennom kreative øvelser med BasisBall® vil du oppleve en ny dimensjon av core trening.

Slynge/strikk, 55 min

Slyngetrening er en funksjonell treningsmetode hvor du bruker to slynger til å trene i, ved hjelp av din egen kropp som vekt og motstand. I tillegg bruker man et vektarmsprinsipp som betyr at du enkelt kan gjøre en øvelse lettere eller hardere ved å ta et steg frem eller tilbake. Balansert trening for hele kroppen, enkel og veldig effektivt! Passer for alle.

 

Boksing, 60 min

Passer for deg som har lyst til å lære mer om boksing. Her lærer du hvordan du kan implementere boksing i ditt treningsarbeid.

 

Step/Intervall, 55 min

Enkel og effektiv time der du trener kondisjon og styrke i 4-6 minutters intervaller. Med gøy musikk og engasjert instruktør får du en god styrke og kondisjonsøkt.

Sirkeltrening, 55 min

Fokus på utholdende styrketrening med funksjonelle øvelser. Av redskap bruker vi f.eks stepkasser, manualer, slynger. Du trener styrke, balanse, bevegelighet, koordinasjon og kondisjon. Treningen passer for alle og ledes av en inspirerende instruktør som guider deg underveis, fra øvelse til øvelse.