Eit medlemskap i Gym Stryn inkluderer

  • Muligeht for trening 05.00 – 24.00
  • Tilgang til rikt utvalg av gruppetimer og CrossFit
  • Fri tilgang til buldrehall 05.00 – 24.00
  • Gode garderobefasiliteter
  • Trivelig resepsjonsområde med mulighet for kjøp av kaffi og enkelt påfyll etter trening

Og du kan også benytte deg av våre ekstra tjenester som personleg trenar, kosthaldsrettleiing eller fysioterapi.

Du kan melde deg inn via linken nedanfor, eller møte opp i våre betjente tider. Velkommen til oss!

BLI MEDLEM

Informasjon

Generelt

Medlemskap ved Gym Stryn har ingen bindingstid. Ved teikning av medlemskap oppfordrer vi til teikning av AvtaleGiro, dette ordnar du via medlemssida vår under «Signer avtalegiro». Ved innmelding betaler du for resterende dager av innverende mnd, neste månad, samt innmeldingsgebyr. Alle medlemskap ved Gym Stryn har 1mnd oppseiingstid og oppseiing skjer skriftleg ved å sende epost til post@gymstryn.no.

Personar under 18 år må registrere seg med foresatt. Dette kan gjerast på www.gymstryn.no eller ved at begge kjem innom i betente tider for å teikne avtale. Vår aldersgrense på eige medlemskap hjå Gym Stryn er det året ein fyller 15 år. Personar under 15 år kan vere medlem med UNG-medlemskap, men må då trene saman med foresatt, eller på spesiellt oppsatte timer.

Student

Som student må du framlegge bevis på at du er student og har rett på studentpris. Studentbevis med bilete og gyldig dato er godkjent. Som lærling har du rett på studentpris.

Senior

Frå og med månaden du fyller 65 år har du rett på seniorpris på medlemskap hos Gym Stryn. Du er sjølv ansvarleg for at prisen vert endra ved fylte 65 år. Ved førtidspensjonering eller om du av andre grunnar har honørkort er dette gyldig for å få senior pris.

Innmeldingsavgift

Innmelding inkluderer omvising, treningsrettleiing, nøkkelbrikke og administrative kostnadar. Dersom du vel å melde deg ut av Gym Stryn vil det påkome ei ny innmeldingsavgift ved innmelding igjen.

Nøkkelbrikke

Ved teikning av medlemskap får du tilgang til treningssenteret via ei personleg nøkkelbrikke. Det er ikkje tillate for medlemar av Gym Stryn å ta med uvedkomande (personar utan medlemskap) inn i treningslokalet. Vad tap av nøkkelbrikke må medlemmen sjølv kjøpe ny.

Rabatterte prisar

Gym Stryn tilbyr sambuer og familierabatter, prisoversikt finn du under «bli medlem». Generell informasjon gjeld også for desse medlemskapa.

Vi oppfordrar til å lese nøye gjennom medlemsvilkåra når du teiknar medlemskap.

Trening over korte periodar

Vi tilbyr trening for dei som ønskjer tilgang til Gym Stryn over kortare periodar som ein månad, ei veke eller ei treningsøkt. Dette er medlemskap du betalar ved oppmøte på Gym Stryn i betente tider. Dersom du skal ha tilgang til trening utanom betente tider må du kjøpe nøkkelbrikke til kr 120,- Denne kan du behalde for seinare bruk.