Videre følger informason som tilhører medlemskontrakten som inngås mellom medlemmer og Gym Stryn. Dette er utfyllende informasjon om GDPR pkt 8. Ved signering av kontrakten på senteret ved innmelding eller elektronisk på nettsida vår, medfølger desse vilkåra:

8. GDPR

8.1 Gym Stryn gir informasjon i henhold til kontaktopplysningar medlemen har oppgjeve til Gym Stryn. Medlemen samtykker til at Gym Stryn også kan nytte elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, E-post osv.), samt nettside og oppslag på senteret for å informere om forhold som vedkjem medlemen, herunder prisjusteringar, samt for å informere om og/eller marknadsføre sitt tenestetilbod (jf. Marknadsføringslova §15).

8.2 Gym Stryn er forpliktet til å beskytte personvernet ditt og behandle dine personlige data på en sikker måte. Personlige data betyr all informasjon eller identifiserbar fysisk person («registrert»). Det kan således være hvilken som helst type data som gjør det mulig å identifisere en person. Eksempler inkluderer navn, e-postadresser eller telefonnumre hvis de kan knyttes til en bestemt levende fysisk person.

8.3 Begrepet «behandling» dekker alle typer operasjoner som utføres på personopplysninger. Definisjonen er svært bred og inkluderer alle former for håndtering av data, fra samling, opptak, lagring og tilpasning til bruk, formidling og sletting av personopplysninger. 

8.4 Vi behandler personlige data for å kunne oppfylle eller inngå avtale med deg.

  • Hvis du har inngått en avtale med oss ​​om medlemskap eller annet faglig samarbeid, har du gitt oss personopplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, mv. Gjennom avtalen eller samarbeidet har du samtidig gitt aksept for at vi oppbevarer disse personopplysningene, og at vi kan bruke dem til å kunne oppfylle avtalen med deg og sende deg relevant informasjon knyttet til ditt medlemsskap hos oss / vårt samarbeid.
  • Hvis du har søkt om en jobb hos Gym Stryn, har du gitt oss personopplysninger som kontaktinformasjon og mulig annen personlig informasjon (for eksempel bilder, familieforhold, etc.) i søknaden din. Vi bruker denne informasjonen til å evaluere søknaden din og egnethet for ansettelse. Rettslig grunnlag for behandlingen av disse personopplysningene knyttet til deg er at behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt med deg. Dette kan bety at vi må si opp avtalen hvis du ber om at vi sletter data eller på annen måte begrenser behandlingen av dataene dine.

8.5 Vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse.

  • Hvis du har uttrykt interesse for eller registrert deg for nyhetsoppdateringer fra oss på enkelte emner, har du gitt oss personlige opplysninger som ditt navn eller e-postadresse. Vi bruker denne informasjonen til å kunne sende relevante nyheter og meldinger til deg.
  • Hvis du har registrert eller sendt inn et bidrag til en konkurranse som vi har organisert, har du gitt oss personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, navn på sosiale medier og / eller et bidrag (f.eks. et bilde eller film) som man kan identifisere. Vi bruker denne informasjonen til å kunne vurdere ditt bidrag, utnevne en vinner og tildele en premie.
  • Hvis du har registrert deg for et arrangement som vi organiserer, har du gitt oss personopplysninger som kontaktinformasjon og kanskje også noen helsemessige opplysninger (f.eks. allergier) som vi av sikkerhetsmessige grunner trenger å vite om og/eller må informere medisinsk personale om.
  • Hvis du har kontaktet oss med spørsmål eller klager, har du gitt oss kontaktinformasjon og eventuell tilleggsinformasjon (f.eks. helseproblemer). Vi bruker denne informasjonen til å kunne svare på spørsmål, undersøke spørsmål, spore – eller rapportere helserisiko, betale kompensasjon, forhindre bedrageri, mv.
  • Hvis du besøker vår hjemmeside og aksepterer informasjonskapslene våre, har du godkjent at vi kan samle inn potensielle personopplysninger i form av online adferd (for eksempel din IP-adresse, klikkhistorikk, tidligere besøkte nettsteder, etc.) som beskrevet i Cookie Policy. Vi kan bruke slik informasjon til statistiske formål og optimalisering av vår hjemmeside. 
  • Hvis du ellers velger å komme i kontakt med oss, på vår generelle invitasjon eller på eget initiativ, til en av våre generelle e-postadresser (f.eks. post@gymstryn.no) gir du oss personlige opplysninger som vi bruker til å kunne svare og evaluere innholdet i e-posten din.

8.6 Juridiske krav, allmenn interesse og samtykke

Vi kan behandle dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre juridiske krav (for eksempel forpliktelser til å beholde registre). I tillegg kan vi behandle dine personlige data basert på ditt samtykke. Vi vil i så fall få ditt samtykke til et bestemt formål og sikre at det er gitt fritt, spesifikt, informert og utvetydig. Du har rett til å trekke samtykket til enhver tid og er i så fall velkommen til å kontakte oss. 

8.7 De som vil ha tilgang til dine personopplysninger, er autoriserte medarbeidere i Gym Stryn som må ha tilgang til dataene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Om nødvendig kan slike data også måtte behandles av IT-eksperter og / eller advokater. Personopplysninger blir lagret digitalt i ulike IT-systemer, der leverandørene av disse også er underlagt GDPR (personvernforordningen). I tillegg er manuelle medlemskontrakter lagret i låste arkivskap i avlåste rom. Personopplysninger blir ikke formidlet videre til andre. Unntak vil være ved eventuelt pålegg fra politimyndighet. I slike tilfeller vil vedkommende opplyses om det. 

8.8 Når vi behandler personopplysninger, er det basert på en avtale

Når vi behandler personopplysninger, er det basert på en avtale der vi beholder dine personopplysninger i løpet av avtalens løpetid og sletter det når avtalen avsluttes. Med sletting menes: de muligheter våre IT-leverandører har gitt oss til å slette digitale spor av personopplysninger, samt makulering av trykte personopplysninger, som f.eks. en manuell medlemskontrakt.

Imidlertid gjelder unntakene nedenfor:

Hvis vi er lovlig forpliktet til å beholde eller avsløre noen av dine personlige data etter at avtalen er avsluttet, for eksempel arbeidsinformasjon, beholder vi dataene så lenge og i den grad det kreves i henhold til loven eller som pålagt av en offentlig myndighet.

Bilder eller filmer fra hendelser som vi har organisert, blir ikke slettet automatisk etter at arrangementet har blitt holdt, men kan også brukes til markedsføringsformål fremover. Materialet slettes når det ikke lenger er relevant for disse formålene.
Hvis du har søkt om en jobb hos Gym Stryn, beholder vi dine personopplysninger i seks måneder fra søknadsdatoen dersom det var en spontan søknad. Vi beholder søknaden med det formål å kunne kontakte deg hvis en egnet stilling skal komme opp.
Hvis du ikke har søkt på en bestemt stilling hos oss, vil vi slette søknaden din ved å varsle deg om at vi ikke vil gi deg stillingen, med mindre vi er helt enige om noe annet.

8.9 Når vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse
Klager: Vi behandler personopplysningene du har oppgitt i din epost til oss med en periode på to år fra datoen for sending av eposten. Vi oppbevarer informasjonen for å kunne utføre statistiske analyser på spørsmål og klager, for å undersøke, spore og rapportere potensielle helserisikoer, for å overvåke og forbedre kundeservice, å betale kompensasjon og for å forhindre svindel gjennom f.eks. gjentatte ubegrunnede klager med erstatningskrav.
Nettsted: Vi behandler dine personopplysninger i form av online oppførsel samlet inn via informasjonskapsler (cookies) så lenge du har godtatt disse på våre nettsider.

Ideer mv .: Vi behandler personopplysningene som du spontant kan gi oss, f.eks. gjennom ideer til produkter og kampanjer eller lignende, så lenge de er relevante for oss.

Sensitiv informasjon: helsedata blir alltid slettet så snart formålet ikke lenger er aktuelt, det kan f.eks være etter et evt. fryst medlemskap som følge av legeerklæring.

Når samtykke er det juridiske grunnlaget for behandlingen, vil vi slette dataene så snart du trekker samtykket. Vær oppmerksom på at retten til å trekke samtykket ditt ikke er tilbakevirkende.

8.10  Du har flere rettigheter som du kan påberope deg som registrert hos oss.
For det første har du rett til å vite hvilke personlige data vi har om deg. Du kan også be om at vi korrigerer unøyaktige data om deg, og at vi sletter visse data eller opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formål det ble samlet inn.
Videre kan du be oss om å begrense behandlingen av dine personlige data. Vær oppmerksom på at en slik forespørsel kan bety at vi ikke lenger kan oppfylle våre potensielle forpliktelser overfor deg.
Hvis behandlingen av dataene dine er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt. I så fall, eller hvis vi har inngått en avtale med deg, kan du også motta en kopi av personopplysningene du har gitt oss i et digitalt format. Hvis vi behandler dataene dine basert på vår legitime interesse, kan du når som helst protestere mot behandlingen.

Du som registrert har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Hvis du har spørsmål eller påberope noen av dine rettigheter, vennligst kontakt oss på post@gymstryn.no