Når du er medlem ved Gym Stryn vil det lønne seg å opprette avtalegiro, då går betalinga automatisk i frå kontoen du oppgir og du slepp ekstra kostnader med fakturagebyr (40,-). AvtaleGiro må opprettast på foresatt for medlemmar under 18 år. Medlemskapet/ medlemsvilkåra skal også signerast av foresatt på  medlemmar under 18 år.

SIGNER AVTALEGIRO HER