Dersom du har eit medlemskap på 3, 6 eller 12 månader er AvtaleGiro den foretrukne måten å betale på. Då går betalinga automatisk i frå kontoen du oppgir og du slepp ekstra kostnader med fakturagebyr (40,-). AvtaleGiro må opprettast på foresatt for medlemmar under 18 år. Medlemskapet/ medlemsvilkåra skal også signerast av foresatt på  medlemmar under 18 år.

SIGNER AVTALEGIRO HER