På Gym Stryn har vi også ungdomstrening! Dette er timen for ungdomer frå 7. klasse der instruktør går igjennom program, rettleiar og bidrar til sikker og effektiv trening. På denne timen treng ikkje foresatt å følge ungdomen på trening.

Treningsprogrammet vil bli det samme gjennom ein månad for å sikre god innlæring, og kontinuitet i treningsarbeidet. Deretter blir nokre øvelser skifta ut.

Dersom ungdomen vil trene utanfor denne oppsatte timen, må dette skje i følge med foresatt, og vilkår og priser for tenåringslappen gjeld.

Våre mål med ungdomstrening og tenåringslappen:

 • Skadeforebyggande og allsidig trening
 • Meistringsfølelse innanfor ulike treningsmetoder; både kondisjonstrening og styrketrening
 • Motivasjon til å halde seg aktiv
 • Sosialt
 • Lære ungdomen trygg og nødvendig komptanse til å kunne trene på eigahand.

Priser og vilkår:

 • Når barnet begynner i 7. klasse kan han/ho melde seg inn. Foresatt må være tilstades ved innmelding og under all trening!
 • Tenåringslappen: 299,- per mnd. Ved innmelding betaler ein for resten av månaden ein er inne i + heile neste månad.
 • Bindingstid: Ingen bindingstid, 1 månad oppseiingstid
 • Innmeldingsgebyr: 0,-
 • Øvrige medlemsvilkårgjeld.
 • NB! Foresatt må ha eige medlemskap, sjå eigne prisar og vilkår.
 • Ungdomen kan delta på gruppetimer sammen med foresatt (unntak CrossFit)