NYHET!
Gym Stryn startar opp “Ungdomstrening” torsdag 10. januar kl 15:00-16:00! Dette er timen for ungdomer frå 7. klasse der instruktør går igjennom program, rettleiar og bidrar til sikker og effektiv trening. På denne timen treng ikkje foresatt å følge ungdomen på trening. Timen er på Gym Stryn avdeling Stryn vgs.

Treningsprogrammet vil bli det samme gjennom ein månad for å sikre god innlæring, og kontinuitet i treningsarbeidet. Deretter blir nokre øvelser skifta ut.

Dersom ungdomen vil trene utanfor denne oppsatte timen, må dette skje i følge med foresatt, og vilkår og priser for tenåringslappen gjeld.

Våre mål med ungdomstrening og tenåringslappen:

 • Skadeforebyggande og allsidig trening
 • Meistringsfølelse innanfor ulike treningsmetoder; både kondisjonstrening og styrketrening
 • Motivasjon til å halde seg aktiv
 • Sosialt
 • Lære ungdomen trygg og nødvendig komptanse til å kunne trene på eigahand.

Sjå priser og vilkår under bilda.

Kvalitetstid for mor og datter.
Trening under rettleiing.

Priser og vilkår:

 • Når barnet begynner i 7. klasse kan han/ho melde seg inn. Foresatt må være tilstades ved innmelding og under all trening!
 • Tenåringslappen: 199,- per mnd. Ved innmelding betaler ein for resten av månaden ein er inne i + heile neste månad.
 • Bindingstid: Ingen bindingstid, 1 månad oppseiingstid
 • Innmeldingsgebyr: 0,-
 • Øvrige medlemsvilkår gjeld.
 • NB! Foresatt må ha eige medlemskap, sjå eigne prisar og vilkår.
 • Ungdomen kan delta på gruppetimer sammen med foresatt (unntak CrossFit)