Ved endring av medlemskap eller utmelding må dette skje skriftleg på epost til post@gymstryn.no

Alle løpande kontrakter har 1mnd oppseiing.