Vi har litt redusert timeplan om sommaren. Under finn del planen for 18. juni – 24. juni. Vi vil snart