Vi tek smittesituasjonen i området alvorleg og vil gjere det vi kan, ikkje berre for å møte dei nasjonale retningslinjene, men også for å gjere treningskvardagen så sikker som mogleg for våre medlemmer. Vi har difor innført ei rekke tiltak for å senke smittepresset på senteret.

Oppdatert tysdag 6. april

 • Vi har i perioden 7. april til og med laurdag 10. april satt opp nokre gruppetimer.
 • Så sant smittesituasjonen i Stryn kommune og omegne er stabilt lav vil vi opne for full timeplan frå mandag 12. april.
 • Vi aukar bemanninga for å oppretthalde gode reinhaldsrutiner.
 • Eigentrening må skje i betjente tider. Vi utvider difor dei betjente tidene våre. Dersom det blir stort trykk kan du bli bedt om å gjennomføre økta på 1t.
  • Kvardagar 06:30-21:00
  • Helger 09:00-20:00

I tillegg må vi overholde dei nasjonale retningslinjene nytt til treningsbransjen.

 • Kun dei som er busett i kommunen får trene på senteret. Dette vil seie at dersom du er busett i Hornindal eller har vore i Stryn kommune kortare enn 3mnd vil du ikkje kunne trene på senteret dei neste vekene.
 • Det er ikkje lov med salg av Drop In.
 • Alle må halde 2m avstand ved trening. Dette gjeld også dei i same husstand.

I tillegg gjeld framleis dei vanlege smittevernreglane:

 • Har du forkjølelsesymptom skal du ikkje komme på trening.
 • Desinfiser utstyret etter bruk. Alle kontaktflater skal vaskast.
 • Sprit henda ofte. Både før, under og etter trening. Sprit også henda før du går gjennom dører der det er stor trafikk.
 • Legg gjerne treninga utanom rush-tidene(17.00-20.30) på gymmen. På denne måten gjer vi det enklare å halde avstanden til dei andre trenande.

Ta vare på kvarandre, saman er vi med på å minske smittetrykket 🙂