Vi på Gym Stryn tek smittevern på alvor og har gjort fleire tiltak for å gjere din treningskvardag så trygg som mogleg.

  • Gode reinhaldsrutiner.
  • Handsprit tilgjengeleg i alle rom.
  • Begrensa plassar på gruppetrening for å sikre god avstand mellom medlemmane.
  • Vi er i kontinuerleg dialog med smittevrnlegen i kommunen for å tilpasse tilbudet vårt dei lokale forholda.

Vi ventar også at du som medlem tek førehandsreglar og følger smittevernreglane

  • Har du forkjølelsesymptom skal du ikkje komme på trening.
  • Ta ansvar og hald 1 m avstand til andre trenande, ved høg intensitet skal avstanden aukast til 2m.
  • Desinfiser utstyret etter bruk. Alle kontaktflater skal vaskast.
  • Sprit henda ofte. Både før, under og etter trening. Sprit også henda før du går gjennom dører der det er stor trafikk.
  • Legg gjerne treninga utanom rush-tidene(17.00-20.30) på gymmen. På denne måten gjer vi det enklare å halde avstanden til dei andre trenande.

Saman er vi med på å minske smittetrykket 🙂