Gym Stryn har eigen ny Yoga-sal. Meir info kjem etterkvart…