Pop-up trening treningsøkter som vert annonsert kort tid i forkant, der instruktør vert deltaker på økta. Her trenar alle saman! Denne jula testar vi ut Pop-up CrossFit! Dette vil foregå på følgande måte: 

  • CrossFit instruktør annonserar økta dagen i forkant. Her vil han/ho også legge ut innhold, slik at du kan vurdere om økta er noko for deg.
  • Dette vert annonsert på Gym Stryn si Facebookside – så følg med her!
  • Maks antal deltakarar er 12 stk. Påmelding ved å kommentere facebookinnlegget. Førstemann til mølla!

Instruktør vil ha regien på økta, og kan tilpasse økta til dine ferdigheiter. Dersom økta inneheld øvingar du ikkje meistrar, kan du få hjelp til å velge alternativer. Snakk med instruktøren om kva du treng.

Translate »