Gym Stryn har fellestreningar for nokon og einkvar. BasisBall, spinning, CrossFit, slyngetrening, intervallar utandørs, styrketrening og Boksing – for å nevne noko. Vi har fokus på sikker trening, samt at du skal kjenne meistring på ditt nivå. På fellestreningar kan du lære meir om trening og øvingar, som du kan implimentere i ditt treningarbeid på eigenhånd. Les meir om kvar enkelt time, i timeskildringane under.

PÅMELDING FELLESTRENINGAR

Sommerplanen 2019

Det er som vanleg noko redusert timeplan i sommarmånadane. Følg med på bookingen for siste oppdatering og for påmelding! Viktig å melde seg på timar du skal delta på – OG melde deg av om du ombestemmer deg!

MOR/BARN, 55 MIN

Fokus på funksjonell styrketrening der tempo og belastning blir styrt individuelt. Her må kvar enkelt ta hensyn til sine utfordringar etter svangerskap og fødsel. Barnet er sjølvsagt velkommen på trening saman med mor, og pauser med bleieskift, barnegråt og mating er ein del av treninga.

SENIORTRIM, 90 MIN

Ein treningstime som vert individuelt tilpassa den enkelte sitt nivå og behov. Instruktør vil tilrettelegge for gode øvingar og trygge omgjevnadar for godt vaksne. Her vil både balanse, styrke, koordinasjon og uthaldenheit verte stimulert. Det vert også ein hyggeleg sosial arena, med fokus på treningsglede saman.

STERK RYGG, 55 MIN

Ein time med fokus på mobilitet og styrke med det mål om å få en sterkare rygg i kvardagen. Instruktør er fysioterapeut.

STRAMOPP, 55 MIN

Ein kjekk og motiverende  time med fokus på enkel kondisjonstrening der kunden kan tilpasse stega med eller utan hopp, samt trening av styrke for heile kroppen. Vi jobber med øvelser som styrker oss fra innerst til ytterst.  Vi brukar manualar og eigen kroppsvekt i styrkedelen. Timen passar for alle då instruktøren legg til rette for alternative øvingar ved behov.

HØG PULS, 55 MIN

Høgpuls er ein intervallprega kondisjonstime til musikk. Timen er inndelt i to kondisjonsbolkar med ein restitusjondel i midten. Dette er ein high impact-time med enkle steg og samansetningar, som for eksempel spensthopp og hoppande utfall. Timen kan gjerast mindre belastande for ledda med alternative øvelsar. Høg svette- og partyfaktor.

CROSSFIT, 55 – 90 MIN

CrossFit er konstant variert, funksjonelle bevegelsar utført med relativt høg intensitet. CrossFit er samansatt av turnøvingar, vektløfting og uthaldenheitsidrettar som sprininging, roing og symjing. I CrossFit heiar ein på sidemannen og bygger eit godt treningsmiljø.

Vi skil mellom nybegynner og nivå1 på timane våre. Les meir om dette her: Informasjon CrossFit Stryn.

Vi legg også opp til introduksjonskurs i CrossFit, ta kontakt med ein av våre instruktørar om du er interessert i dette. 

BasisBall®

I BasisBall® konseptene er vi opptatt av den allsidige treningspåvirkningen. Den komplette og sammensatte treningseffekten. Du skal utfordre kroppen din gjennom ulike allsidige og sammensatte bevegelsesmønstre. Hvert konsept har ulikt treningsfokus, og utfyller hverandre i stor grad i forhold til kvaliteter man ønsker å utvikle.

En fellesnevner i alle våre konsept er at vi ønsker å utvikle din fysiske kapasitet. Du skal bli “trent for å trene”. Du vil få en komplett og sammensatt treningspåvirkning, som gjør deg rustet til å tåle mer. Dette vil gi deg positiv gevinst på de fleste områder i livet – både i hverdag og aktivitet/trening

I BasisBall® konseptene trener vi i fellesskap, team følelse er viktig, men vi er likefullt opptatt av at man skal finne sitt individuelle nivå og hele tiden jobbe ut ifra din individuelle basis. Timene varer fra 30-45 min

BasisBall Raw®

BasisBall Raw® er en basistime med fokus på funksjonelle styrkeøvelser. Komplett treningseffekt for hele kroppen satt sammen av allsidige basisøvelser. Styrke, kraft og koordinasjon i et relativt høyt tempo

BasisBall CenterCore®

BasisBall CenterCore® er en basistime som har fokus på involvering av kjernemuskulatur i ulike øvelser. Man jobber systematisk med funksjonell styrke, mobilitet, stabilitet og balanse. Legger stor vekt på bevisstgjøring, kontroll og teknikk i alle bevegelser.

BasisBall® Athletic

BasisBall Athletic er en høyintensiv intervall time (HIIT). I dette konseptet kombinerer vi BasisBall, hoppetau, kjegler og JumpBox.  En ”allround” time inspirert av atletiske bevegelsesmønstre fra idretten.

HIIT, 55 MIN

Dette er en høyintensiv intervall time (HIIT): kort, effektiv utholdenhets- og styrketrening. Stor variasjon i programmene.

EARLYBIRD, 40 MIN

En populær oppkvikker på morningen! Kort effektiv treningsøkt på 40 minutter. Denne timen bygges etter HIIT prinsippet – kort, effektiv utholdenhets- og styrketrening. HIIT står for høyintensiv intervalltrening. Stor variasjon i programmene.

FRISKLIVS TIMAR – I SAMARBEID MED STRYN FRISKLIVSENTRAL

Gym Stryn samarbeidar med Stryn frisklivsentral. Når du er medlem av Gym Stryn har du også tilgang på timar i regi av Stryn frisklivsentral som vert haldne i våre lokaler. Dette er lågterskeltimar for både utrente og litt trente personar. Timane vert haldne av  Monica-Beate Myklebust.

SYKKEL/ STYRKE, 55 MIN

Timen inneholder 30 minutter kondisjonstrening på sykkel, etterfulgt av 30 minutter med styrke med egen kroppsvekt og manualer. Styrkedelen har fokus på kjerne og stabilitet

SYKKEL INTERVALL, 45 MIN

Timen inneholder 45 minutter kondisjonstrening på sykkel

YOGA, 55 MIN

Yoga er trening for kropp og sinn, med positiv effekt på beveglighet, styrke, pust, konsentrasjon og kroppsbevissthet. Denne yogaformen passer alle.

TRIMMEN, 60 MIN

Spesialtilpasset styrketrening for godt voksne i gruppe. Fokus på funksjonell styrke som gir uttelling i hverdagen

SLYNGE, 55 MIN

Slyngetrening er en funksjonell treningsmetode hvor du bruker to slynger til å trene i, ved hjelp av din egen kropp som vekt og motstand. I tillegg bruker man et vektarmsprinsipp som betyr at du enkelt kan gjøre en øvelse lettere eller hardere ved å ta et steg frem eller tilbake. Balansert trening for hele kroppen, enkel og veldig effektivt! Passer for alle.

BOKSING, 55 MIN

Passer for deg som har lyst til å lære mer om boksing. Her lærer du hvordan du kan implementere boksing i ditt treningsarbeid. Fokus på teknikktrening og mestring

ENKEL GYM, 55 MIN

Trening for personar med nedsett funksjonsevne. Treninga inneholder kondisjon på sykkel, leik, styrkeøvingar og balanse. Ta kontakt om du er eller har nokon som er interessert i å delta i denne timen.

Rullering lørdager, 55 MIN

Her varierer vi gruppetimene med Step, StramOpp, Styrke, Yoga, BasisBall. Informasjon om hvilke timer som tilbys hver lørdag blir annonsert en mnd i forkant. Viser til tavle på gymmen og i hallen