Gym Stryn har fellestreningar for nokon og einkvar. BasisBall, spinning, CrossFit, slyngetrening, intervallar utandørs, styrketrening og Boksing – for å nevne noko. Vi har fokus på sikker trening, samt at du skal kjenne meistring på ditt nivå. På fellestreningar kan du lære meir om trening og øvingar, som du kan implimentere i ditt treningarbeid på eigenhånd. Les meir om kvar enkelt time, i timeskildringane under.

 

PÅMELDING FELLESTRENINGAR

 

 

 

Mor/barn, 55 min

Fokus på funksjonell styrketrening der tempo og belastning blir styrt individuelt. Her må kvar enkelt ta hensyn til sine utfordringar etter svarngerskap og fødsel. Barnet er sjølvsagt velkommen på trening saman med mor, og pauser med bleieskift, barnegråt og mating er ein del av treninga.

Seniortrim, 90 min

Ein treningstime som vert individuelt tilpassa den enkelte sitt nivå og behov. Instruktør vil tilrettelegge for gode øvingar og trygge omgjevnadar for godt vaksne. Her vil både balanse, styrke, koordinasjon og uthaldenheit verte stimulert. Det vert også ein hyggeleg sosial arena, med fokus på treningsglede saman.

Sterk rygg, 55 min

Ein time med fokus på mobilitet og styrke med det mål om å få en sterkare rygg i kvardagen. Instruktør er fysioterapeut

Aerobic MRL, 55 min

En kjent og kjær time for mange er nå tilbake på timeplanen. Dette er en tradisjonell aerobic time med enkel koreografi kombinert med styrke. MRL står for mage, rumpe og lår. Styrkedelen består av enkle effektive øvelser

Sykkel, 30 – 75 min

Kondisjonstrening på sykkel. Alle instruktører kjører sine egne programmer med fengende musikk og ulike løypeprofiler. I løpet av en økt legges det opp til ulike intesitetssoner – som oppvarming, rolig langkjøring, intervall og hurtig tempo. Vi tilbyr også kombinasjonstimer med sykkel og styrke

Mobilitet, 25 min

Ein treningstime med fokus på bevegelse og bevegligheit. Vi jobbar med dynamiske tøyeøvingar i roleg tempo. Timen passar for alle som kjenner behov for å strekke ut og forbetre leddutslag og bevegligheit i muskalr og ledd. God mobilitet er viktig for å kunne bruke kroppen fysisk i dagleglivet, teknikk i baseøvingar samt for å få ut posensialet sitt i sin idrett.

Les gjerne meir om mobilitet i denne artikkelen av Tommy Lande. 

CrossFit, 40 – 60 min

CrossFit er konstant variert, funksjonelle bevegelsar utført med relativt høg intensitet. CrossFit er samansatt av turnøvingar, vektløfting og uthaldenheitsidrettar som sprininging, roing og symjing. I CrossFit heiar ein på sidemannen og bygger eit godt treningsmiljø.

Vi skil mellom nybegynner og nivå1 på timane våre. Dette er nytt hausten 2016, les meir om CrossFit og vår praksis på Gym Stryn. 

BasisBall Raw®45 min

BasisBall Raw® er en basistime med fokus på funksjonelle styrkeøvelser med råskap. Timen utfordrer deg på flere plan gjennom sammensatte og utfordrende styrkeøvelser. Vi trigger din styrke, kraft og koordinasjon i et relativt høyt tempo.

Earlybird, 40 min

En populær oppkvikker på morningen! Kort effektiv treningsøkt på 40 minutter. Denne timen bygges etter HIIT prinsippet – kort, effektiv utholdenhets- og styrketrening. HIIT står for høyintensiv intervalltrening. Vi bruker kjegler til løp, sandsekker, kettlebell, manualer, og slynger som verktøy. Stor variasjon i programmene.

Frisklivs timar – i samarbeid med Stryn Frisklivsentral

Gym Stryn samarbeidar med Stryn frisklivsentral. Når du er medlem av Gym Stryn har du også tilgang på timar i regi av Stryn frisklivsentral som vert haldne i våre lokaler. Dette er lågterskeltimar for både utrente og litt trente personar. Timane vert haldne av Janne og Monica-Beate, begge dyktige instruktørar som vil ta godt vare på deltakarane.

Sykkel/ Styrke, 55 min

Timen inneholder 30 minutter kondisjonstrening på sykkel, etterfulgt av 30 minutter med styrke med egen kroppsvekt og manualer. Styrkedelen har fokus på kjerne og stabilitet

Trimmen, 60 min

Spesialtilpasset styrketrening for godt voksne i gruppe. Fokus på funksjonell styrke som gir uttelling i hverdagen

Intervalltrening utandørs, 60 min

Timen vil føregå utandørs, mest mogleg på mjukt underlag i terrenget. Her vil kondisjonen verte utfordra ved hjelp av veksling mellom arbeidsperiodar og pausar, timen vert tilpassa slik at ulike nivå kan trene saman, ein vil ha oppvarming, nedtrapping og delar av intervalldraga samla. 55 min inkluderar oppvarming og nedjogging, intervallane kan variere i lengde og form. Eksempel på dette er 4 x 4min drag, 10 x 1min drag, bakkeintervallar, eller intervallar etter distanse. Ta med gode joggesko og kle til utandørsbruk, uansett vær og føre.

BasisBall CenterCore® 30 – 45 min

BasisBall CenterCore® er en effektiv basistime som har fokus på kjernemuskulatur, som skal sikre grunnlaget for en sterk og funksjonell kropp. Timen har fokus på stabilitet, mobilitet og balanse. Man jobber systematisk med bevisstgjøring, kontroll og teknikk i alle bevegelser. Gjennom kreative øvelser med BasisBall® vil du oppleve en ny dimensjon av core trening.

Slynge, 55 min

Slyngetrening er en funksjonell treningsmetode hvor du bruker to slynger til å trene i, ved hjelp av din egen kropp som vekt og motstand. I tillegg bruker man et vektarmsprinsipp som betyr at du enkelt kan gjøre en øvelse lettere eller hardere ved å ta et steg frem eller tilbake. Balansert trening for hele kroppen, enkel og veldig effektivt! Passer for alle.

Boksing, 60 min

Passer for deg som har lyst til å lære mer om boksing. Her lærer du hvordan du kan implementere boksing i ditt treningsarbeid.

Boksing, erfaren 30 min

Passer for deg som har bokset litt, og trenger nye utfordringer. Her blir det fokus på teknikktrening

Step 30 min

Klassikeren er endelig tilbake på timeplanen! Enkle og effektive trinn på stepkassen, med fokus på flyt i øvelsene. Gøy musikk og med engasjert instruktør får du en god cardio step trening. Anbefaler å kombinere den med 30 min med BasisBall CenterCore

BasisBall®4×4, 45 min

BasisBall®4×4 er en intervalltime som har fokus på effektiv utholdenhetstrening med BasisBall® som redskap. BasisBall®4×4 er gøy, motiverende og effektiv. Timen er bygd opp etter intervallprinsippet med samme navn. Allsidige bevegelser fra idretten er den store inspirasjonskilden i denne timen.

Step/Intervall, 55 min

Enkel og effektiv time der du trener kondisjon og styrke i 4-6 minutters intervaller. Med gøy musikk og engasjert instruktør får du en god styrke og kondisjonsøkt.

BasisBall RIT®45 min

BasisBall RIT® er en time bygd opp etter intervallprinsippet HIIT (High Intensity Interval Training. BasisBall RIT® er intensiv og morsom time som kombinerer BasisBall® og hoppetau. Timen vil gi deg en ny opplevelse av den ”gammeldagse” sirkeltreningen. En motiverende, intensiv og annerledes intervall time.

Pop-Up

Her blir det variert trening kvar veke, innhold og instruktør vert annonsert på vår facebookside torsdag morgen, følg med!