CrossFit Stryn har eksistert sidan 2016, då boxen vart sertifisert som eigen CrossFit-box. Boxen har base på Gym Stryn og er ein del av det totale treningstilbodet der.

CrossFit Stryn tilbyr i hovedsak to typar timar; CrossFit nybegynner og CrossFit nivå1. CrossFit nybegynner er ein time som passar for alle nivå, frå heilt nybegynner til vidarekomen.Nivå1-timane er tilpassa dei som har drevet med CrossFit ei stund, eller som har gjenomført eit teknikk-kurs. Øvelsane på desse timane er meir krevjande og det stillast høgare krav til tekniske ferdigheter.