CrossFit er eit komplett treningskonsept der du over tid påverkar alle menneskets fysiske eigenskapar: utholdenheit, O2-opptak, styrke, beveglighet, kraft, hurtigheit, koordinasjon, smidigheit, balanse og nøyaktigheit. Treningskvardagen til ein som driv med CrossFit er svært variert. Utøvaren som trenar CrossFit veit ikkje kva økt som ventar før den gitte dagen eller rett før økta tek til. Dette gjer at ein blir trent på å takle utfordringar og “det ukjente”. Typisk trenar ein i ein syklus på 3 dagar trening etterfulgt av 1 dag kvile, eller 5 dagar trening – 2 dagar kvile. Kviledagane kan brukast til roleg aktivitet, men det er viktig å ha dagar innimellom der ein tillet kroppen å restituere seg. Dette vil føre til ein sterkare kropp og betre helse.

CrossFit er ikkje berre blodslit og syrefest. På CrossFit Stryn har vi stort fokus på at samtlege på ein time skal kjenne meistring på sitt nivå, uansett utgangspunkt og føresetningar. Vi ønsker at alle skal bli sett og få tilstrekkelig oppfølging, og har derfor begrensa antal plassar på timane våre. Vi har også fokus på å skape eit godt miljø der alle føler seg velkomne og inkludert. Vi ønsker alle velkomne, heiar på sidemannen og viser omsorg for kvarandre.

CrossFitStryn blei godkjent affiliate i januar 2016. Vi held til på Gym Stryn, som ligg på Stryn vidaregåande skule. Frå hausten 2016 vil vi tilby to ulike nivå på timane.  “CrossFit nybegynner” og “CrossFit nivå 1”. Dersom du aldri har prøvd CrossFit før må du starte med ein nybegynnartime som vi har på mandagar og laurdagar (Sjå timeplan for eventuelle endringar og påmelding). Når du har vore gjennom eit introduksjonskurs, kan du gå på timane som er merka med «Nivå 1». Vi stiller ikkje krav til fysisk form på nokon av timane våre, men vi stiller nokre krav til ferdigheiter/teknikk/ kunnskap på timane vi merkar med «Nivå 1». Blant anna vert det forventa at deltakarane på «Nivå 1» er kjend med og meistrar øvingane som i CrossFit vert kalla «dei 9 fundamentale øvingane». Dette er:

  • Air squat,
  • Front squat,
  • OH (over head) squat,
  • Markløft,
  • Sumo Deadlift high pull,
  • Med ball clean,
  • Press,
  • Push press,
  • Push jerk.

I tillegg til desse forventar vi at deltakarane på Nivå 1 kjenner til teknikk og krav til følgande øvingar: Wallball, Pull-ups, Push ups, Utfall, Double unders (hoppetau), Sit ups. Dette vert gjennomgått på eit introduksjonskurs.

 

Introkurs 19-20august

Desse gjennomførte CrossFit introduksjonskurs 19-20 august.

14625747_10154424382231351_2130574724_o

Desse gjennomførte CrossFit introduksjonskurs 7-8 oktober. 

Desse gjennomførte CrossFit introduksjonskurs 3-4 Februar 2017.

Desse gjennomførte CrossFit introduksjonskurs 31. mars – 1. april 2017